EVERT VAN AMERONGEN

EVERT VAN AMERONGEN

fysiotherapeut, BIG 09032989504

Contact: evert@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Evert is sinds 1983 fysiotherapeut en nog steeds vol passie met zijn vak bezig waarbij verantwoord bewegen en mensen stimuleren tot zelfzorg en zelfmanagement zijn basis is. Hij vindt het juist leuk om een breed aanbod van klachten te behandelen van jonge sporters maar ook ouderen die hij aan huis behandelt na bijvoorbeeld operaties. Zijn strategie is voor een groot deel gebaseerd op de ideeën van STEP ( Stichting Ergonomie en Preventie) die een visie ontwikkeld hebben waarbij patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen herstel. Het gebruiken van tijdelijke of blijvende hulpmiddelen van braces, maar ook thuisoefenmaterialen is een belangrijk onderdeel hierbij. FysioDynamiek beschikt al jaren over een Blessurewinkel waar Evert de leiding over heeft. Zijn grootste expertise en interesse liggen in het behandelen van arbeidsgerelateerde fysieke klachten waarbij vooral het geven van advies en training op de werkplek en advies over de werkplek van groot belang is. Als regionaal steunpunt van STEP en Fysergo behandelt en begeleidt hij ook cliënten via bedrijven waarbij de expertise ruim aanwezig is door het volgen van diverse cursussen rugscholing, gezondheidsbescherming en het uitvoeren van werkplekonderzoeken. Verder heeft hij veel ervaring in het behandelen en begeleiden van sporters waarbij zijn eigen ervaring vanuit het verleden en het heden goed gebruikt kan worden.

Contact: evert@fysio-dynamiek.nl

Danielle Baaijen

Danielle Baaijen

fysiotherapeut/manueel therapeut , BIG 49051677504

Contact:  danielle@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Als het om kwaliteit van bewegen gaat, bent u bij Daniëlle aan het juiste adres. Voordat ze fysiotherapie ging studeren is Daniëlle professioneel danseres geweest. Door haar bijzondere achtergrond en ervaring weet zij als geen ander hoe het is als je door pijn en blessures niet goed kunt functioneren. Ze beseft maar al te goed wat het betekent als je lichaam niet doet wat je ervan verlangt.

Daniëlle is een zeer betrokken fysio-manueel therapeute met een scherp oog voor detail. Hierdoor voelt en ziet zij vaak dingen die voor andere fysiotherapeuten verborgen blijven. Daarnaast maakt zij in haar praktijk gebruik van echografie. De unieke combinatie van betrokkenheid, klinische expertise op het gebied van houding en beweging en echografie maakt dat u van Daniëlle fysiotherapeutische zorg op maat krijgt!

Aandachtsgebieden:
– Kinetic control
– Manuele therapie
– Inzicht krijgen in hoe het werkt (pijneducatie, weefselherstel, gezond bewegen)

Contact:  danielle@fysio-dynamiek.nl

Tom Tjooitink

Tom Tjooitink

fysiotherapeut/orofaciaal therapeut, BIG 89914394904

Contact: tom@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Samen kijken naar uw klachten, zoeken naar manieren om deze op een positieve wijze te beïnvloeden en u hiermee de controle terug te geven over uw lichaam. Dat is wat Tom belangrijk vindt in zijn behandelingen. Hij neemt u mee in de meest recente inzichten over pijnklachten en hoe deze te beïnvloeden zijn. Waar nodig gebruikt hij zijn handen om uw herstel te bevorderen, maar het vertrouwen in eigen kunnen staat voorop. Daarnaast is wetenschap ook een belangrijke pijler van de behandeling van Tom. Door zijn Masteropleiding is hij constant op zoek naar betere behandelmethodes en begrip van het menselijke lichaam. Deze kennis gebruikt hij om u als patiënt zo goed mogelijk te begeleiden in uw herstel. Hierbij houdt hij rekening met de individuele patiënt, aangezien iedere patiënt andere behoeftes en behandeling nodig heeft.

 

 

 

Contact: tom@fysio-dynamiek.nl

Marja Veld

Marja Veld

fysiotherapeut/ ger.bekkenfysiotherapeut , BIG 69922810104

Contact:  marja@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Van jongs af wist Marja zeker; fysiotherapeute, dat wil ik worden! In 2017 is zij afgestudeerd op de HAN in Nijmegen voor de bachelor Fysiotherapie. Al gauw wist zij dat ze door wilde leren en wel in het mooie vak bekkenfysiotherapie. Wat zij mooi vind aan dit vak is dat je iemand met een groot probleem helpt waar vaak nog een taboe over heerst. FysioDynamiek heeft haar de kans gegeven deze drie jarige master Bekkenfysiotherapie te volgen. De opleiding heeft zij in 2021 afgerond aan de SOMT in Amersfoort.

Het echt luisteren en empathisch zijn, is iets wat Marja kenmerkt als fysiotherapeut. Belangrijk voor het vertrouwen tussen patiënt en therapeut. Het doorgronden van de oorzaak van de klacht en hulpvraag is iets wat zij voorop stelt. Op basis hiervan wil Marja samen met de patiënt tot een passende oplossing komen voor het herstel van lage rug en bekken(bodem) klachten.             

Contact:  marja@fysio-dynamiek.nl

Johan van Lieshout

Johan van Lieshout

fysiotherapeut/manueel therapeut, BIG 29051909804

Contact: johan@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Maak een afspraak met Johan en u weet zeker dat u terecht komt bij een ervaren en betrokken fysio-manueel therapeut. Deze voormalig Nederlands kampioen speerwerpen heeft zich na zijn opleiding fysiotherapie gespecialiseerd als manueel therapeut. Doordat hij zelf ook diverse malen ernstig geblesseerd is geweest, kan Johan zich gemakkelijk in de beleving van de patiënt verplaatsen. Hierdoor weet hij als geen ander wat een blessure en pijn met u kunnen doen. Hij realiseert zich echter ook dat het lichaam beschikt over een bijzonder vermogen tot herstel. Daarom zorgt hij ervoor dat u zich bewust wordt van uw eigen aandeel in het ontwikkelen en in stand houden van de klachten waarvoor u hulp zoekt. Door een appel te doen op deze bewustwording en waarneming bent u in staat om zelf uw houdings-en bewegingsgedrag bij te sturen, waardoor het lichaam zich op natuurlijke wijze kan herstellen of aanpassen. Waar nodig zet Johan zijn manueeltherapeutische vaardigheden in en neemt hij u mee in de wereld van de oefentherapie en revalidatietraining. Hij daagt u uit om bewust te ervaren hoezeer zijn aanpak effect heeft op uw welzijn!

Contact: johan@fysio-dynamiek.nl

Wanneke de Boer

Wanneke de Boer

fysiotherapeut/geriatrisch fysiotherapeut , BIG 69040252104

Contact: wanneke@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Wanneke doet haar werk als fysiotherapeut met veel plezier en betrokkenheid bij zowel jonge als oudere mensen. Zij heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan door verschillende opleidingstrajecten te volgen, waaronder CranioSacraalTherapie, Cupping, Medical Taping en in juli 2018 heeft zij haar Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie afgerond. Verder denkt zij graag praktisch na over hoe zij haar patiënten zoveel mogelijk een behandeling op maat kan geven. Dit geldt speciaal voor onze oudere mensen zodat ook zij zo lang mogelijk gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen, met daarbij ook de aandacht voor de mantelzorgers. Hiervoor wil zij zich graag inzetten om te zien wat de klachten zijn door het opstellen van een onderbouwd behandelplan zodat zij samen met u kan werken aan uw herstel.

Contact: wanneke@fysio-dynamiek.nl

Marloes van der Vegt

Marloes van der Vegt

Ger.Bekkenfysiotherapeute/Algemeen fysiotherapeut , BIG 49913812504

Contact: marloes@fysio-dynamiek.nl 

 

Lees meer

In 2010 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut en in 2011 begonnen met de opleiding tot Bekkenfysiotherapeut. Al snel wist ik dat ik mij wilde specialiseren in het bekkengebied omdat het toch nog vaak een ‘onbesproken’ gebied is met klachten die veel invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. De complexiteit van sommige klachten geven mij juist de uitdaging om hier mee aan de slag te gaan, maar soms is een kleine aanpassing in levensstijl- en gedrag ook al voldoende om grote resultaten te behalen. Ik houd van een actieve en persoonlijke aanpak. Luisteren naar de patiënt met zijn of haar klacht staat op 1. De klacht verhelpen is natuurlijk ook belangrijk, maar soms nog belangrijker is; Waar komt dit vandaan? hoe zorgen wij ervoor dat de klachten niet terugkeren? Iemand handvatten geven om zelf actief de klachten aan te pakken en te voorkomen dat ze terugkeren is dan ook een groot onderdeel van mijn therapie. Hieronder valt vaak ook verandering van levensstijl; denk aan eet- en drinkpatroon, toiletgang, balans in beweging en ontspanning. Samen stellen wij een plan op om met de klachten aan de gang te gaan en houden we tijdens het gehele traject een open eerlijke communicatie, zodat het plan ook ten alle tijden aangepast kan worden. [/learn_more]

Wilfred Wilbrink

Wilfred Wilbrink

fysiotherapeut/manueel therapeut/orofaciaal therapeut, BIG 9904247004

Contact: wilfred@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de klachten die u heeft is zijn uitgangspunt voor uw behandeling. Interesse in "wat de mens beweegt" en de nieuwsgierigheid naar "hoe dat bewegen tot stand komt" is zijn drive om zich in te zetten voor uw herstel. De rode draad in zijn benadering is samen trachten inzicht te krijgen in de relaties tussen uw klachten en de consequenties hiervan voor u in uw dagelijks leven. Belemmeringen van het unieke vermogen tot herstel of aanpassing van het menselijk lichaam kunnen op verschillende vlakken aanwezig zijn. Met de inzet van u als patiënt en zijn specialistische kennis op het gebied van orofaciale fysiotherapie en manuele therapie wil hij u  middelen aanreiken om regie te nemen in uw eigen herstel. Door zijn aanstelling als kerndocent Orofaciale Fysiotherapie bij het Masterprogramma Musculoskeletale Revalidatie aan de HAN wordt hij daarbij in staat gesteld om met u volgens de meest recente inzichten te werken aan uw herstel. U maakt hier zelf een actief onderdeel van uit!

Contact: wilfred@fysio-dynamiek.nl

Hanneke Vos

Hanneke Vos

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 09060194004

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Heeft uw kind moeite met vaardigheden op (fijn-of grof)motorisch vlak, of bijvoorbeeld een verhoogde of juiste verlaagde spierspanning, verminderde spierkracht, angst voor bewegen, pijn in het bewegingsapparaat, een sportblessure...dan kunt u terecht bij Hanneke, een van onze kinderfysiotherapeuten. Enthousiast als ze is probeert ze met u en uw kind de vinger op het probleem of de oorzaak te leggen en op een kindgerichte, spelende wijze het behandeltraject op te pakken. Gespecialiseerd in de 0 tot 2 jarigen houdt ze eens in de twee weken een (vrijblijvend) inloopspreekuur voor ouders die en vraag over de motorische ontwikkeling van hun kind hebben . Kinderen tot 2 jaar waarbij een kinderfysiotherapeutische indicatie aanwezig is behandelt ze aan huis. Ze ziet multidisciplinaire samenwerking als een belangrijke pijler, dus de lijntjes met verschillende disciplines zijn kort en de expertises worden gebundeld in verschillende spreekuren (logopedie, podotherapie) en overleggen.

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Peter Lenstra

Peter Lenstra

Geregistreerd Kinderfysiotherapeut, BIG 49044858104

Contact: peter@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Al voordat Peter aan zijn eerste dag op de Fysiotherapie-opleiding in Utrecht begon wist hij dat hij uiteindelijk kinderfysiotherapeut wilde worden. Voor hem was dit dan ook geen keuze maar meer een roeping. Meteen na zijn afstuderen in 1995 is hij begonnen met het behandelen van kinderen, en sinds 2004 doet hij dit als geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Door zijn jarenlange ervaring heeft Peter zich ontwikkeld als allround kinderfysiotherapeut. Of het nou gaat om baby’s met voorkeurshouding of ontwikkelingsproblematiek, peuters en kleuters met onhandige motoriek, kinderen met schrijfproblematiek, (oudere) kinderen met pijnklachten of kinderen die gerevalideerd moeten worden na een operatie of trauma, iedereen is van harte welkom.

De onbevangenheid van kinderen en het grote effect wat positieve resultaten van kinderfysiotherapie op hun ontwikkeling en functioneren kan hebben maakt dat Peter het elke dag weer als een feest ziet om als kinderfysiotherapeut aan het werk te mogen zijn.

Contact: peter@fysio-dynamiek.nl

Sylvia Veenvliet

Sylvia Veenvliet

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 29060481504

Contact: sylvia@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Sinds 2009 is Sylvia geregistreerd master kinderfysiotherapeut en werkt zij met heel veel plezier aan het herstel en de motorische ontwikkeling van kinderen op elke leeftijd. Sylvia gaat graag de uitdaging aan om bij elk kind een persoonlijk behandelplan te maken waarbij rekening gehouden wordt met alle aspecten die invloed kunnen hebben op het kind. Het kind en zijn/haar omgeving als geheel zien en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden zijn belangrijke uitgangspunten voor haar. Volgens Sylvia ontstaat vanuit positieve ervaringen en feedback motivatie tot verdere ontwikkeling en daar zet zij dan dus ook op in. Sylvia werkt op school, aan huis en op de praktijk, Hier ziet ze voornamelijk kinderen met schrijfproblemen, motorische ontwikkelingsachterstand, orthopedische problemen, hoofdpijnklachten, maar ook kinderen met andere klachten die aangemeld worden op de praktijk. Elk kind is een nieuwe uitdaging! Samen met kind, ouders en andere betrokkenen een individueel behandelplan maken en dan samen werken aan de doelen waarbij de interactie met het kind en het oefenen met plezier voor Sylvia erg belangrijk zijn.

Contact: sylvia@fysio-dynamiek.nl

Anouk Tigchelaar

Anouk Tigchelaar

Geregistreerd Bekkenfysiotherapeute,/Algemeen fysiotherapeut BIG 79050337704

Contact: anouk@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Algemeen fysiotherapeut sinds 1999 en vanaf 2017 mag ik me master bekkenfysiotherapeut noemen.

Na de geboorte van mijn oudste dochter  in 2006 is mijn interesse voor het bekken en de bekkenbodem  ontstaan. Juist omdat als deze niet goed functioneren, de consequenties enorm kunnen zijn , denkende aan urineverlies, ontlastingsverlies, verzakkingsklachten, bekkenpijn, etc. Het verbaasde me destijds  enorm dat de bekkenbodem  vaak een “vergeten gebied” was bij veel vrouwen en ze niet wisten waar ze met hun klachten naar toe moesten.  Dit was voor mij de reden om uiteindelijk de opleiding tot bekkenfysiotherapeut te gaan volgen aan de S.O.M.T. te Amersfoort.

Naast de fysiotherapie begeleid ik cliënten op haptonomische basis. Echt een verrijking voor met name  de bekkenfysiotherapie. Luister je goed naar je lichaam ? De signalen die het geeft? Hoe ga je hiermee om? Of negeer je het ? (met alle gevolgen van dien).  Het bekken, de bekkenbodem -en niet te vergeten de buikspieren is een ideale plek  om onverwerkte emoties in spanningen op te slaan.

Ik heb een groot inlevingsvermogen in de cliënt, kan me veel situaties voorstellen en ben  nieuwsgierig van aard. Waarom gaan situaties zoals ze gaan? Wat is de vraag achter de vraag?  Zo kom je vaak achter de daadwerkelijke oorzaak van het probleem en kan je kijken hoe je dit samen in de belevingswereld van de cliënt kan oplossen, of aan het probleem werken. Voelen, voelen en nog eens voelen. Het lichaam voelen vanuit ontspanning en activiteit.

Contact: anouk@fysio-dynamiek.nl

Sonny van Kampen

Sonny van Kampen

Algemeen fysiotherapeut, BIG 29926042204

Contact: sonny@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Sinds november 2019 werkt Sonny als fysiotherapeut bij FysioDynamiek op de locaties Schuytgraaf en Rijkerswoerd. Naast fysiotherapie beschikt hij over een ruime psychosociale achtergrond. Sonny behandelt vanuit het principe Positieve Gezondheid, met als doel zijn patiënten bewust te maken van fysieke, sociale en emotionele levensuitdagingen en hen hierin leert zoveel mogelijk eigen regie te nemen. Sonny heeft zijn fysiotherapie-opleiding afgerond met de specialisatie sport, gerelateerd aan zijn voetbalverleden. Vanuit eigen blessures heeft hij een goed inzicht in sport gerelateerde revalidatie.

Hij stelt elke patiënt centraal en werkt vanuit mogelijkheden. Niet alleen het behandelen van de lokale klachten is van belang, maar ook opteert hij voor een duurzaam herstel. Door middel van begeleiding en advisering, oefentherapie en beweging werkt Sonny samen met u naar verbetering en vooruitgang. Met de genoten kennis en diverse behandelmethodes en cursussen probeert Sonny net iets verder te kijken om de oorzaak van uw klacht te kunnen achterhalen en te behandelen.

Contact: sonny@fysio-dynamiek.nl

Kim Vermeulen

Kim Vermeulen

Praktijkmanager

Contact: kim@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Kim is als Praktijkmanager op de hoogte van de hele organisatie en bedrijfsvoering. Als spin in het web is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken over alle locaties. Zij zorgt er voor dat de fysiotherapeuten zich kunnen concentreren op de behandeling van hun patiënten. Voor de patiënten op de eerste plaats, maar ook voor eigen medewerkers zorgen dat alles goed draait, dat maakt haar werk leuk. Kim houdt zich dagelijks bezig met o.a. P&O, marketing, kwaliteitsbeleid,zorgverzekeraars en algemene praktische zaken. De diversiteit aan werkzaamheden vindt zij een uitdaging. Een afwisselende baan!

Hart voor de zaak en organisatietalent, aanspreekpunt zijn voor de praktijk en alle medewerkers; Kim vindt het belangrijk dat patiënten zich welkom voelen en persoonlijk benaderd worden. Een goede, positieve sfeer en vriendelijke collega’s zorgen er voor dat dit ook gebeurd. Het team is bekwaam en stelt de patiënt centraal; deze professionele en betrokken opstelling spreekt haar erg aan en daar draagt ze graag haar steentje aan bij. Het is fijn om te ervaren dat patiënten en relaties dit ook weten te waarderen.

“Bent u tevreden, zeg het anderen, heeft u klachten , zeg het ons”

Contact: kim@fysio-dynamiek.nl

Jessica Lenting

Baliemedewerkster

Contact: secretariaat@fysio-dynamiek.nl

Evie Bogaards

Evie Bogaards

Algemeen Fysiotherapeut, BIG 19928871204

contact: evie@fysio-dynamiek.nl 

Lees meer

Sinds 1 maart 2021 ben ik werkzaam bij FysioDynamiek. Ik werk hierbij op de locaties Rijkerswoerd en Schuytgraaf. Al vroeg in mijn leven wist ik dat ik graag fysiotherapeut wilde worden, met name nadat ik zelf een revalidatietraject had doorgemaakt. Ik vind het fantastisch om samen met patiënten te werken aan zowel lichamelijke (biomedische) als psychosociale vooruitgang. Mijn streven is om meer zelfregulatie en zelfredzaamheid te verkrijgen, zodat jij zelf grip krijgt op de klachten en hier in de toekomst ook beter mee kan omgaan. Op deze manier werken we samen aan een duurzaam herstel.
Verder houd ik van een actieve aanpak en ben ik ervan overtuigd dat het menselijk lichaam zelfstandig in staat is om veel klachten te reduceren of verhelpen.
Daarnaast is het naar mijn mening belangrijk om ook op zoek te gaan naar de oorzaak van klachten en niet slechts te kijken naar symptomen. In het behandeltraject besteed ik dan ook aandacht aan verschillende factoren die bij een persoon in het leven een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan veranderingen in de leefomgeving, de werkomgeving, sociale factoren, gevoelens, leefstijl, enzovoorts. Op het moment behandel ik nog diverse patiëntengroepen en mijn interesses zijn dan ook nog breed. Ik behandel zowel ouderen als jongeren, aan huis of op de praktijk.