Toestemming behandelovereenkomst

Met het maken van uw eerste afspraak gaat u automatisch akkoord met onderstaande behandelovereenkomst. Dit om u vooraf zo goed mogelijk te informeren zodat uw behandeltraject optimaal verloopt. Wij zouden het vervelend vinden als u achteraf voor verrassingen zou komen te staan door andere verwachtingen.

Met het instemmen van een behandeling bij FysioDynamiek gaat u akkoord:

  • Dat relevante medische gegevens tussen uw fysiotherapeut en uw huisarts/specialist/andere betrokken hulpverleners uitgewisseld worden
  • Met een geanonimiseerde inzage in uw dossier voor het toetsen van kwaliteitseisen
  • Dat verzekeringsgegevens mogen worden geraadpleegd bij Vecozo. U geeft zelf de juiste informatie door inzake eerder ondergane behandeling(en) fysiotherapie in datzelfde kalenderjaar
  • Dat indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dit 24 uur voor de behandeling gemeld wordt. Let op: niet, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten € 43,- voor een niet nagekomen afspraak of voor het afmelden binnen 24 uur.
  • Dat indien de maximale vergoeding voor fysiotherapie is bereikt, de nota rechtstreeks wordt toegezonden per e-mail/per post.
  • Met het verwerken van anonieme gegevens door deelname aan een tevredenheidsonderzoek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.
  • Met het verwerken van uw geanonimiseerde gegevens ten behoeve van behandelstatistiek voor wetenschappelijk onderzoek.