Tarieven

Tarieven Fysiotherapie 2020

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn:

Reguliere zitting € 35,00
Reguliere zitting aan huis € 45,00
Manuele therapie € 45,00
Manuele therapie aan huis € 56,00
Bekkenfysiotherapie € 46,00
Bekkenfysiotherapie aan huis € 56,00
Consult postpartum 60 minuten € 80,00
Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie aan huis

€45,00

€ 56,00

Kinderfysiotherapie € 45,00
Kinderfsyiotherapie aan huis € 56,00
Instructie/ overleg ouders van een kind € 33,00
Eenmalig rapport kinderfysiotherapie € 33,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 54,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 65,00
Telefonisch consult € 11,00
 SIO (Screening, Intake en Onderzoek) € 48.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 55.00
Niet nagekomen afspraak € 35,00