Tarieven

Tarieven Fysiotherapie 2021

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn:

Reguliere zitting € 38,00
Reguliere zitting aan huis € 50,00
Manuele therapie € 49,00
Manuele therapie aan huis € 61,00
Bekkenfysiotherapie € 49,00
Bekkenfysiotherapie aan huis € 61,00
Consult postpartum 60 minuten € 80,00

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie aan huis

€49,00

€ 61,00

Kinderfysiotherapie € 49,00
Kinderfsyiotherapie aan huis € 61,00
Instructie/ overleg ouders van een kind € 36,00
Eenmalig rapport kinderfysiotherapie € 36,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 59,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 71,00
Telefonisch consult € 12,00
 SIO (Screening, Intake en Onderzoek) € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 61,00
Niet nagekomen afspraak € 38,00