Tarieven

Tarieven Fysiotherapie 2023

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn:

Reguliere zitting € 43,00
Reguliere zitting aan huis € 60,00
Manuele therapie € 55,00
Manuele therapie aan huis € 72,00
Bekkenfysiotherapie € 55,00
Bekkenfysiotherapie aan huis € 72,00
Orofaciale fysiotherapie € 55,00
Orofaciale fysiotherapie aan huis € 72,00

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie aan huis

€ 55,00

€ 72,00

Kinderfysiotherapie € 55,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 72,00
Instructie/ overleg ouders van een kind € 41,00
Eenmalig rapport kinderfysiotherapie € 41,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 66,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 83,00
Telefonisch consult € 14,00
 SIO (Screening, Intake en Onderzoek) € 58,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 72,00
Niet nagekomen afspraak € 43,00