Tarieven

Tarieven Fysiotherapie 2022

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn:

Reguliere zitting € 39,00
Reguliere zitting aan huis € 51,00
Manuele therapie € 50,00
Manuele therapie aan huis € 62,00
Bekkenfysiotherapie € 50,00
Bekkenfysiotherapie aan huis € 62,00
Orofaciale fysiotherapie € 50,00
Orofaciale fysiotherapie aan huis € 62,00
Consult postpartum 60 minuten € 80,00

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie aan huis

€50,00

€ 62,00

Kinderfysiotherapie € 50,00
Kinderfsyiotherapie aan huis € 51,00
Instructie/ overleg ouders van een kind € 37,00
Eenmalig rapport kinderfysiotherapie € 37,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 72,00
Telefonisch consult € 12,50
 SIO (Screening, Intake en Onderzoek) € 53,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 62,00
Niet nagekomen afspraak € 39,00