Schouderklachten

Van alle klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat komen schouderklachten op plek 2 achter lage rugklachten. In Nederland komt het jaarlijks bij 31% van de bevolking voor. 40% van de mensen met schouderklachten gaat hier mee naar de huisarts. Schouderklachten komen vaker voor naarmate de leeftijd toeneemt.

Ook in onze praktijk zien we veel mensen met schouderklachten. Schouderklachten hebben dikwijls een langdurig beloop, en kunnen vooral in de acute fase hevig pijnlijk en verstorend zijn voor het dagelijks functioneren en de nachtrust. De mate waarin de klachten het dagelijks functioneren beperken, hangt vooral samen met de ernst van de pijn bij bewegen en met nachtelijke pijn. Van alle patiënten die in verband met schouderklachten de huisarts bezoeken, geeft na 6 weken ongeveer 30% aan hersteld te zijn, oplopend tot 50% na 6 maanden en 60% na een jaar. Hieruit zou je kunnen concluderen dat 40 % van deze populatie nog steeds schouderklachten ervaart na 1 jaar. Dit vinden wij een belangrijk gegeven omdat het natuurlijk beloop/ herstel zeker in het begin niet altijd duidelijk is en soms ronduit ongunstig kan zijn voor het hebben/ ervaren van schouderklachten.

Ook het weer terugkeren van klachten heeft veel invloed op de prognose. Bij een eerste periode/ episode van schouderklachten is de prognose gunstiger dan bijvoorbeeld na een 2de of 3de periode/ episode van schouderklachten. Het herstel lijkt steeds moeilijker en langer te duren.

Toch zien we in de praktijk zelden schouderklachten waarbij een ernstige onderliggende ziekte een rol speelt. De hevigheid van de pijn is niet altijd een aanwijzing dat er iets ernstigs aan de hand is. Waar we tijdens ons onderzoek dus goed naar kijken is of er signalen van een ernstige ziekte aanwezig zijn.

Schouderklachten kunnen ontstaan door een trauma: een val, botsing of sportletsel. Dan is er een directe oorzaak aan te wijzen. Of het kan gaan om revalidatie na een schouderoperatie. Maar vaak ontstaan schouderklachten geleidelijk aan en is er niet altijd een specifieke oorzaak aan te wijzen.

We beginnen met een goede analyse van je klachten door in gesprek te gaan. Waardoor worden je schouderklachten beïnvloed? Hoe wordt jou dagelijkse leven en welbevinden beïnvloed door je klachten? Hoe denk je over je klachten en waardoor zou herstel van je klachten belemmerd kunnen worden? Wat zijn je doelen en mogelijkheden? Samen kijken we dan hoe we passend bij je hulpvraag dit aan kunnen pakken.

Is er het vermoeden dat je klachten een specifieke oorzaak hebben of duren ze al langer dan 3 maanden dan kunnen we hier in de praktijk een echo laten maken. Is er andere expertise nodig dan hebben we korte lijnen met de huisartsen.

Binnen Fysiodynamiek werken meerdere fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in fysiotherapie bij schouderklachten. 2 van hen zijn vertegenwoordigd in de WSEG: Werkgroep Schouder Elleboog Gelderland, een regionaal samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en medisch specialisten van Rijnstate. WSEG is onderdeel van Schoudernetwerk Nederland.

Mocht je meer willen weten over fysiotherapie bij schouderklachten? Neem gerust contact op!

FysioDynamiek schouderklachten