Schoolkind

Bij kinderen in het basisonderwijs komen vooral problemen voor in het achterblijven van de grove en/of fijne motoriek. De kinderen kunnen problemen hebben met hun fijne motoriek:

 • het aanleren van de pengreep
 • knippen, handvaardigheid
 • schrijven en het aanleren van letters en verbindingen
 • werktempo
 • pijn in de hand met schrijven   

Dit zijn allemaal indicaties voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek en zo nodig behandeling.

Indien een kind problemen heeft met de grove motoriek kan zich dit als volgt uiten:

 • moeite met gymlessen en buitenspelen
 • moeite met het evenwicht, balvaardigheid
 • bewegingen van het kind zijn houterig, valt veel of kan niet stil zitten
 • tenen lopen

De behandeling zal zich richten op de hulpvraag en zal spelenderwijs plaatsvinden.

Ook bij oudere kinderen kunnen problemen ontstaan met de volgende signalen:

 • DCD, dyspraxie, coördinatieproblemen
 • sensomotorische problemen
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • planningsproblemen

Verder kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht voor:

 • orthopedische problemen
 • sportblessures
 • taping
 • hoofdpijnklachten
 • aangeboren afwijkingen die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van het kind
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • jeugdreuma
 • ademhalingsproblematiek
 • cerebrale parese en andere neurologische problematiek
 • mentale retardatie

 

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hanneke Vos

Hanneke Vos

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 09060194004

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Heeft uw kind moeite met vaardigheden op (fijn-of grof)motorisch vlak, of bijvoorbeeld een verhoogde of juiste verlaagde spierspanning, verminderde spierkracht, angst voor bewegen, pijn in het bewegingsapparaat, een sportblessure...dan kunt u terecht bij Hanneke, een van onze kinderfysiotherapeuten. Enthousiast als ze is probeert ze met u en uw kind de vinger op het probleem of de oorzaak te leggen en op een kindgerichte, spelende wijze het behandeltraject op te pakken. Gespecialiseerd in de 0 tot 2 jarigen houdt ze eens in de twee weken een (vrijblijvend) inloopspreekuur voor ouders die en vraag over de motorische ontwikkeling van hun kind hebben . Kinderen tot 2 jaar waarbij een kinderfysiotherapeutische indicatie aanwezig is behandelt ze aan huis. Ze ziet multidisciplinaire samenwerking als een belangrijke pijler, dus de lijntjes met verschillende disciplines zijn kort en de expertises worden gebundeld in verschillende spreekuren (logopedie, podotherapie) en overleggen.

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Peter Lenstra

Peter Lenstra

Geregistreerd Kinderfysiotherapeut, BIG 49044858104

Contact: peter@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Al voordat Peter aan zijn eerste dag op de fysiotherapie-opleiding in Utrecht begon wist hij dat hij uiteindelijk kinderfysiotherapeut wilde worden. Voor hem was dit dan ook geen keuze maar meer een roeping. Meteen na zijn afstuderen in 1995 is hij begonnen met het behandelen van kinderen, en sinds 2004 doet hij dit als geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Door zijn jarenlange ervaring heeft Peter zich ontwikkeld als allround kinderfysiotherapeut. Of het nou gaat om baby’s met voorkeurshouding of ontwikkelingsproblematiek, peuters en kleuters met onhandige motoriek, kinderen met schrijfproblematiek, (oudere) kinderen met pijnklachten of kinderen die gerevalideerd moeten worden na een operatie of trauma, iedereen is van harte welkom.

De onbevangenheid van kinderen en het grote effect wat positieve resultaten van kinderfysiotherapie op hun ontwikkeling en functioneren kan hebben maakt dat Peter het elke dag weer als een feest ziet om als kinderfysiotherapeut aan het werk te mogen zijn.

 

Sylvia Veenvliet

Sylvia Veenvliet

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 29060481504

Contact: sylvia@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Sinds 2009 is Sylvia geregistreerd master kinderfysiotherapeut en werkt zij met heel veel plezier aan het herstel en de motorische ontwikkeling van kinderen op elke leeftijd. Sylvia gaat graag de uitdaging aan om bij elk kind een persoonlijk behandelplan te maken waarbij rekening gehouden wordt met alle aspecten die invloed kunnen hebben op het kind. Het kind en zijn/haar omgeving als geheel zien en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden zijn belangrijke uitgangspunten voor haar. Volgens Sylvia ontstaat vanuit positieve ervaringen en feedback motivatie tot verdere ontwikkeling en daar zet zij dan dus ook op in. Sylvia werkt op school, aan huis en op de praktijk, Hier ziet ze voornamelijk kinderen met schrijfproblemen, motorische ontwikkelingsachterstand, orthopedische problemen, hoofdpijnklachten, maar ook kinderen met andere klachten die aangemeld worden op de praktijk. Elk kind is een nieuwe uitdaging! Samen met kind, ouders en andere betrokkenen een individueel behandelplan maken en dan samen werken aan de doelen waarbij de interactie met het kind en het oefenen met plezier voor Sylvia erg belangrijk zijn.

Contact: sylvia@fysio-dynamiek.nl