Schoolkind

Bij kinderen in het basisonderwijs komen vooral problemen voor in het achterblijven van de grove en/of fijne motoriek. De kinderen kunnen problemen hebben met hun fijne motoriek:

 • het aanleren van de pengreep
 • knippen, handvaardigheid
 • schrijven en het aanleren van letters en verbindingen
 • werktempo
 • pijn in de hand met schrijven   

Dit zijn allemaal indicaties voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek en zo nodig behandeling.

Indien een kind problemen heeft met de grove motoriek kan zich dit als volgt uiten:

 • moeite met gymlessen en buitenspelen
 • moeite met het evenwicht, balvaardigheid
 • bewegingen van het kind zijn houterig, valt veel of kan niet stil zitten
 • tenen lopen

De behandeling zal zich richten op de hulpvraag en zal spelenderwijs plaatsvinden.

Ook bij oudere kinderen kunnen problemen ontstaan met de volgende signalen:

 • DCD, dyspraxie, coördinatieproblemen
 • sensomotorische problemen
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • planningsproblemen

Verder kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht voor:

 • orthopedische problemen
 • sportblessures
 • taping
 • hoofdpijnklachten
 • aangeboren afwijkingen die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van het kind
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • jeugdreuma
 • ademhalingsproblematiek
 • cerebrale parese en andere neurologische problematiek
 • mentale retardatie

De kinderfysiotherapeuten van FysioDynamiek zijn onderdeel van KinderteamZOES. KinderteamZOES is een multidisciplinair team van vrijgevestigden met als visie:

“Een nieuwe dimensie aan verbindend samenwerken voor ouder&kind op lokaal niveau, waarbij oplossingsgericht, kortdurend en professioneel werken zonder lange wachtlijst centraal staat.

Neem contact op

Hanneke Vos

Hanneke Vos

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 09060194004

Lees meer

Heeft uw kind moeite met vaardigheden op (fijn-of grof)motorisch vlak, of bijvoorbeeld een verhoogde of juiste verlaagde spierspanning, verminderde spierkracht, angst voor bewegen, pijn in het bewegingsapparaat, een sportblessure...dan kunt u terecht bij Hanneke, een van onze kinderfysiotherapeuten. Enthousiast als ze is probeert ze met u en uw kind de vinger op het probleem of de oorzaak te leggen en op een kindgerichte, spelende wijze het behandeltraject op te pakken. Gespecialiseerd in de 0 tot 2 jarigen houdt ze eens in de twee weken een (vrijblijvend) inloopspreekuur voor ouders die en vraag over de motorische ontwikkeling van hun kind hebben . Kinderen tot 2 jaar waarbij een kinderfysiotherapeutische indicatie aanwezig is behandelt ze aan huis. Ze ziet multidisciplinaire samenwerking als een belangrijke pijler, dus de lijntjes met verschillende disciplines zijn kort en de expertises worden gebundeld in verschillende spreekuren (logopedie, podotherapie) en overleggen.

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Rémon Janssen

Rémon Janssen

Fysiotherapeut/ Kinderfysiotherapeut i.o.

Lees meer

Meer informatie over Rémon volgt snel. 

Contact: remon@fysio-dynamiek.nl

Martine Seegers

Martine Seegers

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 19049121204

Lees meer

Martine is een geregistreerd kinderfysiotherapeut die veel ervaring heeft opgedaan met kinderen uit het reguliere en speciale onderwijs in binnen-en buitenland. Zij begeleidt kinderen in hun motorische ontwikkeling en benadert hen vanuit hun sterke kant ( waar ze goed in zijn). Motorische en emotionele uitdrukkingen worden door Martine herkent en daardoor kan zij de persoonlijke behoefte van het kind plaatsen. Samen met ouders en betrokkenen weet zij  een passend plan  op te stellen. Met veel plezier initieert ze "doe"-methodes met kinderen maar ook met ouders en kinderen samen, vanuit haar Sherborne en OKI-b specialisaties.

Contact: martine@fysio-dynamiek.nl

Leoniek Kuijk

Leoniek Kuijk

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 79034247004

Lees meer

Als kinderfysiotherapeut is geen dag hetzelfde. Het werken met kinderen blijft een uitdaging, omdat een kind je prikkelt tot voortdurend je fantasie te gebruiken om je doelen te bereiken. Dit past goed bij Leoniek, die eentonigheid en sleur graag uit de weg gaat. Zij is een geregistreerd kinderfysiotherapeut die veel ervaring heeft opgedaan met kinderen uit het reguliere en speciale (basis) onderwijs. Kinderen die het net wat moeilijker hebben in hun ontwikkeling hebben vooral een warme plek in haar hart. Dat kan op sociaal/emotioneel gebied zijn, gedrag, leerproblemen, waardoor het leren van motorische vaardigheden ook lastiger is. Daarvoor zijn haar specialisaties Floortime, Sherborne, Sherborne Samenspel en Sensorische Informatieverwerking een meerwaarde. Ze hoopt zo kind en ouder beter te kunnen begeleiden.

Contact: leoniek@fysio-dynamiek.nl

Sylvia Veenvliet

Sylvia Veenvliet

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 29060481504

Lees meer

Sinds 2009 is Sylvia geregistreerd master kinderfysiotherapeut en werkt zij met heel veel plezier aan het herstel en de motorische ontwikkeling van kinderen op elke leeftijd. Sylvia gaat graag de uitdaging aan om bij elk kind een persoonlijk behandelplan te maken waarbij rekening gehouden wordt met alle aspecten die invloed kunnen hebben op het kind. Het kind en zijn/haar omgeving als geheel zien en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden zijn belangrijke uitgangspunten voor haar. Volgens Sylvia ontstaat vanuit positieve ervaringen en feedback motivatie tot verdere ontwikkeling en daar zet zij dan dus ook op in. Sylvia werkt op school, aan huis en op de praktijk, Hier ziet ze voornamelijk kinderen met schrijfproblemen, motorische ontwikkelingsachterstand, orthopedische problemen, hoofdpijnklachten, maar ook kinderen met andere klachten die aangemeld worden op de praktijk. Elk kind is een nieuwe uitdaging! Samen met kind, ouders en andere betrokkenen een individueel behandelplan maken en dan samen werken aan de doelen waarbij de interactie met het kind en het oefenen met plezier voor Sylvia erg belangrijk zijn.

Contact: sylvia@fysio-dynamiek.nl