Lage rugklachten

Van alle klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat komen lage rugklachten wereldwijd het vaakst voor. Ongeveer 60-90% van de westerse bevolking krijgt minstens 1 keer in het leven te maken met een episode rugpijn.

Ook in onze praktijk zien we veel mensen met lage rugklachten. Lage rugklachten kunnen hevig en verstorend zijn, zeker bij plotseling ontstaan van veel pijn. Toch zien we in de praktijk zelden lage rugklachten waarbij een ernstige onderliggende ziekte een rol speelt. De hevigheid van de pijn is niet altijd een aanwijzing dat er iets ernstigs aan de hand is. Waar we tijdens ons onderzoek dus goed naar kijken is of er signalen van een ernstige ziekte aanwezig zijn.

Zeker als je zonder verwijzing naar de fysiotherapeut gaat, is het bij het eerste consult zeer belangrijk dat we screenen op medisch ernstige ziekten bij de lage rugklachten. Dit doen we door deze vragen te stellen die gericht zijn op ernstige aandoeningen en goed te luisteren naar de antwoorden die je geeft. Bij aanwezigheid van alarmsignalen zullen we dit, na toestemming van jou, ook met jouw huisarts bespreken om te kijken of nader onderzoek nodig is. We weten dat maar een heel klein deel van de oorzaken van lage rugklachten ernstig is en de meeste lage rugklachten zonder duidelijke reden ontstaat. Dit noemen we dan aspecifiek. Aspecifiek betekent pijn aan de lage rug zonder dat er een duidelijk verband is tussen aanwezige afwijkingen die soms/ vaak/ regelmatig? gevonden worden op een röntgenfoto of MRI scan. We weten tegenwoordig dat er geen directe relatie hoeft te zijn tussen deze bevindingen en de pijn die je ervaart.

rugklachten behandelen bij FysioDynamiek Arnhem

Door het vastleggen en het analyseren van patiëntengegevens weten we inmiddels goed hoe een episode van aspecifieke lage rugpijn normaal gesproken herstelt. Als je voor het eerst lage rugklachten krijgt en er verder geen reden is waarom het lichaam niet zou kunnen herstellen, gaan we ervanuit dat je binnen 4-6 weken de rugklachten onder controle hebt. Misschien nog niet helemaal pijnvrij maar met voldoende vertrouwen in het herstel waarbij je het herstelproces zelf ondersteund met bijvoorbeeld oefeningen of andere betekenisvolle activiteiten. Daarbij is het heel normaal om langer wat ongemak te ervaren/ hebben?. Dit hoort bij een normaal beloop.

Herstel en hoe lang dit duurt wordt bepaald door heel veel/ meerdere dingen. Om dit goed in kaart te brengen en daarmee jouw klachten beter te kunnen begrijpen, kijken we niet alleen naar de lichamelijke kant (biologie), maar ook hoe je in je vel zit en welke invloed de klachten op jou heeft (psychologie). Bijvoorbeeld dat je geen vertrouwen hebt dat je kunt bewegen of dat je bang bent dat er iets ernstigs aan de hand is. Soms ben je gewoon bang dat bewegen pijn zal gaan doen en vermijd je dit. Daarnaast is het soms belangrijk om te weten hoe het thuis en op je werk gaat (sociologie) Hierbij kun je denken aan veel zorgen om zieke ouders, mantelzorgtaken of gewoon de drukke fase van je leven met werk en gezin. Vanuit de huidige inzichten weten we dat pijn ingewikkeld is en dat de lichamelijke component hierin een beperkte rol heeft. Hoe het met jou gaat en de invloed vanuit jouw omgeving (thuis, werk, familie, woonomgeving enz.) spelen hier net zo goed een belangrijke rol in.

Als we door het vraaggesprek voldoende informatie hebben verzameld gaan we kijken hoe je beweegt. Door te luisteren, te kijken en vragen te stellen tijdens het bewegingsonderzoek krijgen we een goede indruk van wat er aan de hand is en starten we met de basis van elk goed behandelplan: uitleg geven over wat de symptomen die je ervaart kunnen betekenen en hoe we samen met jou op een zinvolle manier invulling kunnen geven aan de verwachtingen en doelen die je hebt gesteld. Op deze manier ontstaat er altijd een persoonlijke aanpak in het oplossen van jouw hulpvraag.

lage rugklachten