Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veelvoorkomende vaataandoening.

U krijgt etalagebenen wanneer de slagaderen (bloedvaten die zuurstofrijk bloed vervoeren) in uw benen vernauwen door verkalking. Het bloed kan niet langer de zuurstof aanvoeren die de spieren nodig hebben bij onder andere het lopen. U krijgt pijn in de benen, waardoor u vaak stil moet staan. En dat doen mensen het liefst voor een etalage, vandaar de naam.

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten op tijdens het lopen als stekende pijn, kramp, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Sneller lopen of een helling oplopen, is extra inspannend. U krijgt dan sneller klachten. In een koude omgeving krijgt u ook eerder klachten. Dat komt omdat bij kou de bloedvaten vernauwen.

De klachten kunnen in de voet, de kuit, het dijbeen of de bil optreden. Soms heeft u een koud gevoel in uw voet. Als u stilstaat, verdwijnen de klachten. Loopt u weer verder, dan beginnen de klachten na eenzelfde afstand lopen opnieuw. Soms kan na verloop van tijd ook ’s nachts pijn in een been optreden. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig vol te houden.

Hoe ontstaat een vernauwing van de slagaderen?
Met de jaren worden de slagaderen bij iedereen wat nauwer. Slagadervernauwing is dan ook een natuurlijk verouderingsproces. Dit proces begint al op jonge leeftijd, rond het 20e levensjaar. Een ongezonde leefstijl versnelt het proces. Denk hierbij aan te vette voeding, roken, alcohol, DM, hoog cholesterol, erfelijke aanleg en te weinig bewegen.

De wand van de slagaderen die bij jonge mensen nog elastisch is, wordt steeds stugger en dikker en gaat aan de binnenkant verkalken. Bij mensen die diabetes mellitus hebben, gaat dit proces vaak sneller dan bij gezonde mensen. De slagaderen worden zo steeds nauwer en kunnen tenslotte volledig dicht gaan zitten.

Slagadervernauwing is een ziekte van alle slagaders. Behalve in de benen, kan de slagadervernauwing ook op andere plaatsen in het lichaam vernauwingen veroorzaken.

Wat kan ik zelf doen bij etalagebenen?
U kunt veel doen om de klachten door slagadervernauwing te verminderen en verergering van de vaatziekte te voorkomen.
De belangrijkste maatregel is zorgen voor een betere doorbloeding in het been. Dat betekent:

  • meer wandelen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of ingrepen (zoals een dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.
  • stoppen met roken
  • gezonde voeding

Hoe behandelt een therapeut etalagebenen?
Etalagebenen worden meestal het best behandeld met gesuperviseerde looptherapie (ofwel beweegtherapie) en leefstijlbegeleiding. Looptherapie is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van de slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand.

De leefstijlbegeleiding maakt uw beweegtherapie effectiever en is onderdeel van de behandeling. Samen stellen we het doel vast dat u graag wilt bereiken. Daarna gaan we samen kijken hoe u dit doel gaat bereiken.

Looptherapie FysioDynamiek