Wij willen samen met u werken aan uw gezondheid. Daarbij kunt u rekenen op kwalitatief hoogstaande, veelal gespecialiseerde, fysiotherapeutische zorg. Uitgaande van de hulpvraag ten aanzien van uw klacht of gezondheidsprobleem willen wij een patiëntgericht samenwerkingsverband vormen met een efficiënte bedrijfsvoering en een collegiale samenwerking. We werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze kwaliteit en praktijkvoering en zoeken daarbij samenwerking met verwijzers, zorgverzekeraars en andere (para-)medische disciplines.

“Samen werken aan gezondheid, schept ruimte voor beweging”

Met als uitgangspunt uw hulpvraag krijgt u met de juiste zorgverlener te maken en kunt u ook met geïntegreerde zorgprogramma’s in aanraking komen waaraan meerdere zorgverleners meewerken. In overleg met u wordt er , na inventarisatie en onderzoek van uw klacht en de factoren die hierop van invloed zijn, een behandelplan vastgesteld waarin het doel dat we met de behandeling willen bereiken helder is. Er wordt van u een actieve inbreng in het behandelproces gevraagd waarbij de fysiotherapeut met name een coachende rol heeft die het vergroten van zelfzorg, zelfstandigheid en autonomie stimuleert. Van deze benadering zal ook een preventieve werking uitgaan die kan bijdragen aan het voorkomen van herhaling van klachten.