Sherborne

Sherborne is een bewegingsmethode ontwikkeld door de Engelse fysiotherapeut en docent lichamelijke oefening Veronica Sherborne. Zij benoemde twee belangrijke basisbehoeftes bij kinderen:

  1. Kinderen moeten zich goed voelen in hun eigen lichaam
  2. Kinderen moeten in staat zijn relaties aan te gaan

Als deze basisbehoeften aanwezig zijn leidt dit tot een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen als basis om de wereld om je heen te verkennen en contacten aan te gaan met anderen. Bij de Sherborne beweeggroep doen we dit via bewegingsspel samen met anderen, waarbij plezier voorop staat en prestatie niet belangrijk is. De basispijlers van het bewegingsspel zijn:

  • Ontwikkelen van lichaamsbewustzijn

Waar zit alles in mijn lijf en hoe voelt het als ik er mee rol, schuif en draai. ook in de vorm van massage kunnen kinderen  zich  bewust  worden van hun lichaam.

  • Ontwikkelen van bewustzijn van een ander; verzorgende relatie, tegen relatie, samen relatie

Het relatiespel is een belangrijk onderdeel van de Sherborne beweegmethode. Bij de verzorgende relatie moet de een voor de ander zorgen door bijvoorbeeld iemand voort te slepen op een deken. Ze moeten letten op de signalen van anderen. Voelt de ander zich veilig, kan hij ontspannen. De rol moet ook worden ingewisseld. Bij de tegenrelatie moeten kinderen op een speelse wjze hun kracht inzetten. Kinderen met weinig vertrouwen leren dat ze ook krachtig kunnen zijn en zich kunnen verzetten. Bij de samen relatie leren kinderen al bewegend samen een doel te bereiken.

  • Ontdekken van de ruimte en de verschillende kwaliteiten van beweging

De kinderen leren hoe groot of hoe klein een ruimte is ; dit gaat ook over persoonlijke ruimte. Hoe kunnen ze t.o.v. de andere hierin bewegen en op welke manier kunnen ze bewegen; hard, zacht, langzaam, snel, vrij, gebonden,

Doelgroep

Als kinderen een periode Sherborne doen zijn ze beter in staat hun eigen lijf te voelen en weten ze beter hoe ze af kunnen stemmen op een ander. Voor elk kind zou dit goed zijn, maar zeker voor kinderen die:

  • weinig basisvertrouwen hebben
  • niet zo’n goed lichaamsgevoel hebben; veel ongelukjes; lichaam bewegen in de ruimte t.o.v. anderen
  • problemen hebben in de relatie met andere kinderen ( te bazig, te onderdanig, te fysiek)

Werkwijze

Elke vrijdag is er Sherborne op de locatie van de Ominubus, Schuytgraaf. Op woensdag is er een groep in Rijkerswoerd. De lessen worden begeleidt door een kinderfysiotherapeut van FysioDynamiek. Groepjes van 4-6 kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Aantal keer: 10 . Zoveel mogelijk met een vaste groep zodat ze goed op elkaar ingespeeld raken. Vooraf vindt er een intake en onderzoek plaats op de praktijk.

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag meer weten? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via tel: 026-3612093. Wij staan u graag te woord.

Neem contact op

Martine Seegers

Martine Seegers

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 19049121204

Contact: martine@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Martine is een geregistreerd kinderfysiotherapeut die veel ervaring heeft opgedaan met kinderen uit het reguliere en speciale onderwijs in binnen-en buitenland. Zij begeleidt kinderen in hun motorische ontwikkeling en benadert hen vanuit hun sterke kant ( waar ze goed in zijn). Motorische en emotionele uitdrukkingen worden door Martine herkent en daardoor kan zij de persoonlijke behoefte van het kind plaatsen. Samen met ouders en betrokkenen weet zij  een passend plan  op te stellen. Met veel plezier initieert ze "doe"-methodes met kinderen maar ook met ouders en kinderen samen, vanuit haar Sherborne en OKI-b specialisaties.

Contact: martine@fysio-dynamiek.nl