Inloopspreekuren

Inloopspreekuur kinderfysiotherapie 0 tot 2 (3) jaar

Onze kinderfysiotherapeuten begeleiden een maandelijks inloopspreekuur voor ouders van kinderen tussen de 0 en 2(3) jaar. Dit is een hele laagdrempelige manier voor ouders om bij twijfel of vragen even langs te komen met uw zoon of dochter.

Enkele voorbeelden:

  • Is er bijvoorbeeld een lichte voorkeurshouding?
  • Ligt uw kindje niet of onvoldoende graag op de buik?
  • Heeft uw kindje moeite met hoofdbalans?
  • Komt uw kind niet tot voortbewegen/ kruipen?
  • Schuift uw kind het liefst op de billen voort?
  • Komt uw kindje niet tot optrekken /staan/lopen?
  • Loopt uw kind op de tenen?
  • Overstrekt uw kind zich veel?

Samen met de ouders wordt bekeken of de vraag of twijfel met een simpele oplossing weggenomen kan worden, of dat het verstandig is verder kinderfysiotherapeutisch onderzoek of bijvoorbeeld een meting te doen. In dit laatste geval zal een afspraak gemaakt kunnen worden.

Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden, noch zal de verzekering worden aangesproken. Het doel is om zo laagdrempelig mogelijk vragen en twijfels weg te nemen. Belangrijk om te weten is dat dit GEEN vervanging is van het consultatiebureau.

DATA 2023

Gezondheidscentrum Schuytgraaf:

Iedere 3e  maandag van de maand van 11.30-12.30 uur

* 16 januari 2023

* 20 februari 2023

* 27 maart 2023

* 17 april 2023

Gezondheidscentrum Rijkerswoerd:

Iedere 1e  donderdag van de maand van 12.00-12.30 uur

* 2 februari 2023

* 2 maart 2023

* 30 maart 2023

* 11 mei 2023

Neem contact op

Hanneke Vos

Hanneke Vos

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 09060194004

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Heeft uw kind moeite met vaardigheden op (fijn-of grof)motorisch vlak, of bijvoorbeeld een verhoogde of juiste verlaagde spierspanning, verminderde spierkracht, angst voor bewegen, pijn in het bewegingsapparaat, een sportblessure...dan kunt u terecht bij Hanneke, een van onze kinderfysiotherapeuten. Enthousiast als ze is probeert ze met u en uw kind de vinger op het probleem of de oorzaak te leggen en op een kindgerichte, spelende wijze het behandeltraject op te pakken. Gespecialiseerd in de 0 tot 2 jarigen houdt ze eens in de twee weken een (vrijblijvend) inloopspreekuur voor ouders die en vraag over de motorische ontwikkeling van hun kind hebben . Kinderen tot 2 jaar waarbij een kinderfysiotherapeutische indicatie aanwezig is behandelt ze aan huis. Ze ziet multidisciplinaire samenwerking als een belangrijke pijler, dus de lijntjes met verschillende disciplines zijn kort en de expertises worden gebundeld in verschillende spreekuren (logopedie, podotherapie) en overleggen.

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Peter Lenstra

Peter Lenstra

Geregistreerd Kinderfysiotherapeut, BIG 49044858104

Contact: peter@fysio-dynamiek.nl

Lees meer

Al voordat Peter aan zijn eerste dag op de fysiotherapie-opleiding in Utrecht begon wist hij dat hij uiteindelijk kinderfysiotherapeut wilde worden. Voor hem was dit dan ook geen keuze maar meer een roeping. Meteen na zijn afstuderen in 1995 is hij begonnen met het behandelen van kinderen, en sinds 2004 doet hij dit als geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Door zijn jarenlange ervaring heeft Peter zich ontwikkeld als allround kinderfysiotherapeut. Of het nou gaat om baby’s met voorkeurshouding of ontwikkelingsproblematiek, peuters en kleuters met onhandige motoriek, kinderen met schrijfproblematiek, (oudere) kinderen met pijnklachten of kinderen die gerevalideerd moeten worden na een operatie of trauma, iedereen is van harte welkom.

De onbevangenheid van kinderen en het grote effect wat positieve resultaten van kinderfysiotherapie op hun ontwikkeling en functioneren kan hebben maakt dat Peter het elke dag weer als een feest ziet om als kinderfysiotherapeut aan het werk te mogen zijn.