Inloopspreekuren

Inloopspreekuur kinderfysiotherapie 0 tot 2 (3) jaar

Onze kinderfysiotherapeuten begeleiden een tweewekelijks inloopspreekuur voor ouders van kinderen tussen de 0 en 2(3) jaar. Dit is een hele laagdrempelige manier voor ouders om bij twijfel of vragen even langs te komen met uw zoon of dochter.

Enkele voorbeelden:

 • Is er bijvoorbeeld een lichte voorkeurshouding?
 • Ligt uw kindje niet of onvoldoende graag op de buik?
 • Het uw kindje moeite met hoofdbalans?
 • Komt uw kind niet tot voortbewegen/ kruipen?
 • Schuift uw kind het liefst op de billen voort?
 • Komt uw kindje niet tot optrekken /staan/lopen?
 • Loopt uw kind op de tenen?
 • Overstrekt uw kind zich veel?

Samen met de ouders wordt bekeken of de vraag of twijfel met een simpele oplossing weggenomen kan worden, of dat het verstandig is verder kinderfysiotherapeutisch onderzoek of bijvoorbeeld een meting te doen. In dit laatste geval zal een afspraak gemaakt kunnen worden.

Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden, noch zal de verzekering worden aangesproken. Het doel is om zo laagdrempelig mogelijk vragen en twijfels weg te nemen. Belangrijk om te weten is dat dit GEEN vervanging is van het consultatiebureau.

Data inloopspreekuren Schuytgraaf 2019:

 • vrijdag 25 oktober
 • vrijdag 8 november
 • vrijdag 22 november
 • vrijdag 6 december 
 • vrijdag 20 december

De inloopspreekuren zijn altijd van 13.00-14.00 uur.

Data inloopspreekuren Rijkerswoerd 2019:

 • donderdag 24 oktober
 • donderdag 7 november
 • donderdag 21 november
 • donderdag 5 december
 • donderdag 19 december

De inloopspreekuren zijn altijd van 11.00-12.00 uur.

Neem contact op

Hanneke Vos

Hanneke Vos

geregistreerd kinderfysiotherapeut, BIG 09060194004

Lees meer

Heeft uw kind moeite met vaardigheden op (fijn-of grof)motorisch vlak, of bijvoorbeeld een verhoogde of juiste verlaagde spierspanning, verminderde spierkracht, angst voor bewegen, pijn in het bewegingsapparaat, een sportblessure...dan kunt u terecht bij Hanneke, een van onze kinderfysiotherapeuten. Enthousiast als ze is probeert ze met u en uw kind de vinger op het probleem of de oorzaak te leggen en op een kindgerichte, spelende wijze het behandeltraject op te pakken. Gespecialiseerd in de 0 tot 2 jarigen houdt ze eens in de twee weken een (vrijblijvend) inloopspreekuur voor ouders die en vraag over de motorische ontwikkeling van hun kind hebben . Kinderen tot 2 jaar waarbij een kinderfysiotherapeutische indicatie aanwezig is behandelt ze aan huis. Ze ziet multidisciplinaire samenwerking als een belangrijke pijler, dus de lijntjes met verschillende disciplines zijn kort en de expertises worden gebundeld in verschillende spreekuren (logopedie, podotherapie) en overleggen.

Contact: hanneke@fysio-dynamiek.nl

Peter Lenstra

Peter Lenstra

Ger. Kinderfsyiotherapeut, Big 49044858104